【Scratch第41期】倒计时器(一)

网友投稿 2018-02-27 11:23


案例分享

https://cdn.china-scratch.com/timg/180301/1123013413-0.jpg

脚本分析

https://cdn.china-scratch.com/timg/180301/1123013413-0.jpg

https://cdn.china-scratch.com/timg/180301/1123012212-2.jpg

素材链接

https://cdn.china-scratch.com/timg/180301/1123013413-0.jpg链接:https://pan.baidu.com/s/1bpVxGSn 密码:wotr

--end--

声明:本文章由网友投稿作为教育分享用途,如有侵权原作者可通过邮件及时和我们联系删除:freemanzk@qq.com